Als je onderneming groeit dan groeit vaak ook de behoefte aan goede hardware. In veel gevallen is een shared server niet langer toereikend, met name als je bepaalde applicaties wilt gebruiken. Doordat je bij een shared server geen root toegang hebt, kan het lastig zijn om bepaalde softwarepakketten te installeren of bepaalde modules te activeren. Een dedicated server kan dan de meeste effectieve oplossing zijn. Hiermee ben je een stuk flexibeler en krijgt je onderneming meer mogelijkheden. Zo kan een dedicated server ook andere diensten mogelijk maken zoals een intranet voor de onderneming. Met het gebruik van zo’n server heb je veel meer controle in vergelijking met een VPS of een shared server.

Wat is een dedicated server

Een dedicated server is, zoals het woord al zegt, volledig toegewezen aan jouw specifieke behoefte. Dit betekent ook dat de beschikbare resources zoals de harde schijf (of SSD’s), processoren en het RAM geheugen niet met anderen worden gedeeld. Dat biedt tal van voordelen in vergelijking met bijvoorbeeld het gebruik van een VPS of een shared server. Zo kan je zelf bepalen hoeveel geheugen een bepaalde applicatie mag gebruiken en staat desgewenst de gehele harde schijf tot je beschikking. Die flexibiliteit betekent ook dat het eenvoudig is om een dedicated server te upgraden. Heb je bijvoorbeeld extra geheugen nodig, dan kan dat gewoon geïnstalleerd worden zolang de hardware van de server dit toelaat.

Het datacentrum

Onder normale omstandigheden staat een dedicated server in een datacentrum zodat de server 24 uur per dag bereikbaar is. Dit betekent ook dat je voor de goede werking van de server afhankelijk bent van de manier waarop het datacentrum is ingericht. Zo zijn zaken als noodstroom, de gladvezelkabels en de redunantie van belang als je voor de keuze staat om een dedicated server af te nemen. Ook de datasnelheid die geleverd kan worden is van belang, vooral als je de dedicated server wilt gaan gebruiken voor belangrijke toepassingen voor je onderneming. Een goede inrichting van het datacentrum bepaalt dus voor een groot gedeelte de werking van de server bij calamiteiten.

De voordelen van een dedicated server

  • De volledige rekenkracht van een dedicated server staat tot je beschikking en hoef je niet te delen met andere gebruikers.
  • Een dedicated server gebruik je zelf en de prestaties worden dus niet beïnvloed door applicaties van andere gebruikers.
  • Eventuele beveiligingsrisico’s zijn nagenoeg uitgesloten. Je bepaalt zelf welke software je gebruikt op de server.
  • Een dedicated server heeft dankzij de redunantie een hoge beschikbaarheid.
  • Je kan zelf de TTFB optimaliseren door het op maat instellen van de cache.

Vlotte verwerking van gegevens
Een dedicated server biedt je de mogelijkheid om bedrijfskristische applicaties te installeren die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering. In die situaties bewijst de server zijn meerwaarde. Je kan namelijk alle resources toewijzen aan die applicatie(s), iets wat binnen een shared hosting omgeving niet mogelijk is. Door bij de keuze voor een dedicated server rekening te houden met de applicaties die je wilt gebruiken, kan je in een vroeg stadium al bepalen welke configuratie wenselijk is. Zo kan je zelf bepalen welk type processor het meest geschikt is en hoeveel geheugen noodzakelijk is voor een optimale werking. Een krachtige processor kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de verwerkingssnelheid van groot belang is.

Ook op dit punt is de rol van de hosting provider cruciaal. In veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van multicore of multiwire processoren. Hierdoor wordt de belasting van de individuele cores geoptimaliseerd waardoor problemen zoals overbelasting niet plaatsvinden. Om te bepalen welke configuratie het meest efficiënt is, zal er een goede evaluatie van de wensen van belang zijn. Op die manier voldoet de server aan de verwachtingen die je hebt. Zo gaat het niet alleen om de prestaties van de processor, maar ook om andere zaken als het beschikbare geheugen (RAM- en RAID-geheugen) en de opslagcapaciteit.

De dedicated server & SEO

Alhoewel een dedicated server voor veel verschillende doeleinden kan worden gebruikt, zal het in veel gevallen worden benut voor het hosten voor de bedrijfswebsite(s). Op zich is dat een logische keuze omdat je met een eigen server over een grote mate van flexibiliteit beschikt. Zo kan je zelf de TTFB (Time To First Byte) instellen en je beïnvloedt daarmee direct de prestaties van de website. Wordt de website snel geladen, dan zal Google de site immers beter indexeren. Doordat je in staat bent om de prestaties van je website te optimaliseren, valt er veel te zeggen voor het gebruik van zo’n speciale server.

Een ander voordeel bij het hosten van een eigen website op een dedicated server heeft te maken met het IP-adres. In het geval van een shared hosting krijgen alle websites op zo’n server hetzelfde IP-adres. Een medegebruiker die gebruik maakt van illegale methodes op de prestaties van zijn of haar website te verbeteren (Black Hat SEO) zal gestraft worden door Google. Alle andere website die gebruik maken van hetzelfde IP-adres zal hetzelfde lot wachten. Uiteraard kan je, als je gebruik zou maken van een shared hosting omgeving, kiezen voor een dedicated IP-adres, maar dit zal het probleem slechts gedeeltelijk oplossen. Is de website voor je onderneming van groot belang, dan is de keuze voor een dedicated server eigenlijk logisch.